E-Radio Greece - The Hellenic Radio Portal

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου

Δημοσίευση 27/8/2022 | 00:35

Η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για οποιαδήποτε πράξη που αφορά όλα τα ακίνητα που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται με οικοδομική άδεια, όπως επίσης και όλα τα τακτοποιημένα ακίνητα, εξαιρουμένων των μισθώσεων.  Πρόκειται για έναν ηλεκτρονικό φάκελο ενός κτιρίου μέσω του οποίου παρακολουθείται η κατάστασή του και οι τυχόν μεταβολές της σύμφωνα με τον νόμο για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος 4495/2017.

Αρμόδιοι για την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου και την υποβολή της είναι οι ιδιώτες μηχανικοί τους οποίους ορίζει και εξουσιοδοτεί ο εκάστοτε ιδιοκτήτης. Το πιστοποιητικό πληρότητας για την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου ή το πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας εκδίδεται από τον μηχανικό και φέρει μοναδικό αριθμό. Σε όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα ισχύει η διενέργεια ελέγχου και επανελέγχου στον χρόνο που θα οριστεί ανάλογα με την κατηγορία του ακινήτου.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που θα χρειαστώ;

1. Την οικοδομική άδεια του κτιρίου.

2. Τα σχέδια κάτοψης. Κατόψεις των ορόφων, μελέτη προσβασιμότητας εμποδιζόμενων ατόμων ή Αμέα και χαρακτηριστικές όψεις και τομές (σε περίπτωση που απαιτείται). Στην περίπτωση που η οικοδομική άδεια και τα σχέδια κάτοψης έχουν χαθεί, θα πρέπει να καταχωρηθεί στον ηλεκτρονικό φάκελο η βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Εκτός από κτίρια, στην εν λόγω νομοθεσία υπάγονται επίσης και αδόμητα οικόπεδα ή γήπεδα, όπως επίσης και αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες.

3. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας.

4. Το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ), αν έχει εκδοθεί. 

5. Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων με τα σχέδια που τις συνοδεύουν.

6. Το δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, σε περίπτωση που ζητηθεί, όπως απαιτείται σύμφωνα με τον Ν.4178/2013 και Ν.4495/2017.

7. Τον πίνακα χιλιοστών (για κοινόχρηστους χώρους ή αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία).

8. Μελέτη κατανομής δαπανών κτιρίου (σε περίπτωση που υπάρχει).

9. Στελέχη (και ενημερώσεις / αναθεωρήσεις) των πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών (π.χ. άδεια δόμησης ή οικοδομική).

Πώς γίνεται η καταχώρηση;

Η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου αφορά όλα τα ακίνητα και τις διηρημένες ιδιοκτησίες που μεταβιβάζονται ή εκδίδουν νέες οικοδομικές άδειες, όπως επίσης και τα αυθαίρετα. Η διαδικασία που αφορά την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου μπορεί να εκτελεστεί, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, μόνο από έναν εξουσιοδοτημένο μηχανικό που θα έχει στην κατοχή του τα απαραίτητα έγγραφα συμπληρωμένα από τον ιδιοκτήτη. Αρχικά, καταχωρούνται τα οικόπεδα και τα γήπεδα και έπειτα η ιδιοκτησία. Ο αρμόδιος μηχανικός θα εκδόσει το απόσπασμα ταυτότητας κτιρίου, το οποίο φέρει το δικό του κλειδί γνησιότητας, όπως επίσης και αποκλειστικό κωδικό ταυτότητας. Έπειτα, θα καταθέσει μια αίτηση για την έκδοση του  πιστοποιητικού πληρότητας ταυτότητας κτιρίου (για την ύπαρξη ή μη αυθαιρεσιών), όπως επίσης και τα στοιχεία του αποσπάσματος.

Πόσο συχνά γίνονται έλεγχοι;

- Κάθε 8 χρόνια υποχρεώνονται σε έλεγχο, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου, τα εξής ακίνητα: κτίρια συνάθροισης κοινού, βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια, εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα και υπεραγορές, κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ. Επίσης, εκείνα που στεγάζουν Υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ.

- Κάθε 10 χρόνια υποχρεώνονται σε έλεγχο, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου,  τα εξής ακίνητα: κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικία, ξενοδοχειακά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, σχολεία και φροντιστήρια, γραφεία, εμπορικά καταστήματα, σωφρονιστικά ιδρύματα, κτίρια Υγείας και Πρόνοιας.

- Κάθε 15 χρόνια υποχρεώνονται σε έλεγχο, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου,  τα εξής ακίνητα: σταθμοί αυτοκινήτων, αποθήκες, κτίρια με χρήση που δεν υπάγεται σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατηγορίες.

Όσον αφορά ακίνητα τα οποία εμπίπτουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες, και εφόσον η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου συντάσσεται για το σύνολο του κτιρίου, ακολουθείται η προθεσμία με τη μικρότερη διάρκεια. Σύμφωνα με το νόμο, το έντυπο ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου και το πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και αποτελούν στοιχεία ελέγχου.

Πού κυμαίνονται τα πρόστιμα; 

Εάν, κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου ή κατά τους περιοδικούς ελέγχους, στοιχεία της ταυτότητα του κτιρίου έχουν συμπληρωθεί ψευδώς από τον επιβλέποντα ή τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό, εκτός από τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, προβλέπεται και επιβολή προστίμου, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 2.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια την οποία δεν έχει αποτυπωθεί στην ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου. Σε περίπτωση που υπάρξει υποτροπή των παραβάσεων και αν αφορούν οικοδομικές εργασίες σε οικισμούς με παραδοσιακό χαρακτήρα, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και προστατευόμενες περιοχές(άρθρο 19 του ν. 1650/1986), τότε τα όρια των κυρώσεων διπλασιάζονται.

Αν επίσης, έπειτα από τους σχετικούς ελέγχους των διασυνδεδεμένων βάσεων δεδομένων (ηλεκτρονικό μητρώο, ΕΚΧΑ, ΔΕΗ και Κέντρο Διαλειτουργικότητας), εντοπιστεί παράλειψη στη συμπλήρωση των στοιχείων, ο Ειδικός Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβάλλει πρόστιμο στον ιδιοκτήτη. Το ύψος του προστίμου κυμαίνεται από 200 ευρώ μέχρι και το 10% της αντικειμενικής αξίας του κτιρίου.

Ποιο θα είναι το συνολικό κόστος;

Το ελάχιστο κόστος για την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου είναι στα 300 ευρώ, από τη στιγμή που είναι διαπιστωμένο ότι δεν υπάρχει κάποια πολεοδομική παράβαση ή κάποια παρανομία. Όσον αφορά την αμοιβή του μηχανικού για την σύνταξη του ηλεκτρονικού φακέλου, ισχύουν τα εξής: 

  • Το κόστος για τον σχεδιασμό της κάτοψης ανέρχεται σε 1.50 € / τ.μ.
  • Το κόστος για τον σχεδιασμό των όψεων ανέρχεται σε 1 € / τ.μ.
  • Το κόστος για τον σχεδιασμό των τομών ανέρχεται σε 1 € / τ.μ.

Το κόστος για τον σχεδιασμό του τοπογραφικού διαγράμματος κάλυψης ανέρχεται στα 250€, στην περίπτωση που το αγροτεμάχιο δεν ξεπερνά το μισό στρέμμα. Σε περίπτωση που ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός χρειαστεί να μεταβεί στην πολεοδομία για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση 50€.

Γιατί να προτιμήσω το MyConstructor;

Η MyConstructor είναι μια πλατφόρμα που αποτελείται από μία ομάδα νέων ανθρώπων με μεγάλο πάθος για τις τεχνικές εργασίες. Στην πλατφόρμα μας μπορείτε να βρείτε εξειδικευμένους επαγγελματίες για περισσότερες από 50 τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες, να συγκρίνετε τιμές και να συμβουλευτείτε τις αξιολογήσεις των πελατών. Bρίσκουμε και αξιολογούμε σε καθημερινή βάση τους καλύτερους και πιο αξιόπιστους συνεργάτες μας, έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι οι υπηρεσίες που σας παρέχουμε είναι εγγυημένα οι καλύτερες. 

Σε περίπτωση που χρειάζεστε τη βοήθεια ενός ειδικού, έτσι ώστε να έχετε μια ακριβή εικόνα του κόστους και της διάρκειας των εργασιών που αφορούν την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου, επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του myconstructor.gr ή να μας καλέσετε στο 210 300 9323, για να κλείσετε ραντεβού με την έμπειρη ομάδα μας και να λάβετε την καθοδήγηση που χρειάζεστε. 

FOLLOW US @ERADIO.GR Ακολουθήστε το E-Radio.gr και στο Instagram

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Χαρίστε μια ταινία γεμάτη μαγεία από τον Αη Βασίλη!

Σήμερα

Ποιο παιδί δεν ονειρεύεται να συναντήσει τον Αη Βασίλη;

Black Friday εκπτώσεις συνεχίζονται έως ‑ 85% σε είδη σπιτιού!

Σήμερα

Ανανέωσε τους χώρους του σπιτιού σου και όχι μόνο!

Προστατέψτε το σπίτι σας από διαρρήκτες με τον κατάλληλο συναγερμό!

Σήμερα

Θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε σπίτι

Κλείστε πακέτο πτήσεων της Aegean σε σταθερή τιμή!

Σήμερα

Επιπλέον, προνόμια με το Aegean Pass!

Ψωνίζεις online;Τότε πρέπει να γίνεις μέλος του Pigogo!

Σήμερα

H ελληνική πλατφόρμα επιστροφής χρημάτων από online αγορές.

Cyber week εκπτώσεις έως ‑ 95% σε είδη ένδυσης!

Χτες

Μια λίστα με τις πιο μεγάλες προσφορές!

Σήμερα όλες οι πτήσεις με την Aegean ‑ 50%!

Προχτές

Πτήσεις μεταξύ 16/01/2023 – 28/10/2023

Black Friday εκπτώσεις έως ‑ 80% σε αθλητικά είδη και παπούτσια!

Προχτές

Μια λίστα από τα μεγαλύτερα eshops!

Black Friday εκπτώσεις έως ‑ 95% από τα μεγαλύτερα eshops ένδυσης!

Προχτές

Μια λίστα με τις πιο μεγάλες προσφορές!

Eκπτώσεις έως ‑ 50% σε παιδικά παιχνίδια!

Πριν 3 μέρες

Γεμίστε το χρόνο των παιδιών σας

Μια λίστα με προσφορές σε κοσμήματα και αξεσουάρ έως ‑ 60%

Πριν 3 μέρες

Ανανέωσε την εμφάνισή σου!

>
×
E-Daily.gr Τα νέα της ημέρας και ό,τι σου κάνει κλικ!      Επειδή η ζωή έχει τη δική της ατζέντα!

The Hellenic Radio Portal - 18 χρόνια
Live Oλα τα Ελληνικά Ραδιόφωνα Online!
500+ Ελληνικοί Σταθμοί εδώ!
Ακούστε ζωντανά, online ελληνικές επιτυχίες, λαϊκά, ξένα hits, dance,
ειδήσεις, αθλητικά από τα καλύτερα internet radio.