E-Radio Greece - The Hellenic Radio Portal

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία «ζυθοποιεί» για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο, με στόχο το «ΜΗΔΕΝ…»

Η εταιρεία προχωρά στη δημοσίευση του Απολογισμού ESG για το 2022, με φιλόδοξους στόχους και ένα διευρυμένο πλάνο δράσεων

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία «ζυθοποιεί» για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο, με στόχο το «ΜΗΔΕΝ…»

Δημοσίευση 16/5/2023 | 12:03

Η ESG στρατηγική της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, ακολουθεί την κατεύθυνση των στόχων, όπως αυτοί έχουν τεθεί από τον όμιλο Carlsberg, στο πλαίσιο του προγράμματος «Together Towards ZERO and Beyond».

Το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε σχέση με το 2021, υιοθετώντας νέους πυλώνες δράσης, και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι τόσο της εταιρικής όσο και της ομιλικής στρατηγικής «SAIL ’27».

Οι στόχοι που έχουν τεθεί, έχουν ως μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα το 2030 και ως μακροπρόθεσμο, το έτος 2040. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία έχει σχεδιάσει και προχωρήσει στην υλοποίηση μίας σειράς δράσεων και πρακτικών για την καλύτερη δυνατή συμβολή της:

  • στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σε συνδυασμό με τις βιώσιμες πρακτικές ως προς την καλλιέργεια και επεξεργασία των πρώτων υλών και τη βιωσιμότητα των υλικών συσκευασίας των προϊόντων της,
  • στη διαφύλαξη των υδάτινων πόρων,
  • στην προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης, και
  • στην εδραίωση μίας κουλτούρας ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Πρόκειται για ένα συνεκτικό πλάνο ενεργειών, κατά την υλοποίηση του οποίου, η εταιρεία έχει ως σταθερούς συνοδοιπόρους τους ανθρώπους της, τους προμηθευτές και συνεργάτες της, φορείς και οργανισμούς, καθώς και τους ίδιους τους καταναλωτές.

Ο Απολογισμός ESG της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας εστιάζει σε ενέργειες και αποτελέσματα, βάσει των έξι παρακάτω αξόνων δράσης της:

ΜΗΔΕΝΙΚΟ αποτύπωμα άνθρακα: Η εταιρεία επενδύει συστηματικά στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της, στο σύνολο των εγκαταστάσεών της, πετυχαίνοντας μείωση 10% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά την τελευταία τριετία (2019-2022), ενώ κατά το ίδιο διάστημα πέτυχε μείωση 10% στην κατανάλωση θερμικής ενέργειας και αντιστοίχως 9% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Σημαντικό και πρωτοποριακό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, αποτέλεσε η συνεργασία της με τη σουηδική εταιρεία Absolicon για την αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας προς την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του εργοστασίου της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας στη Σίνδο, Θεσσαλονίκης.

Προς τον ίδιο στόχο, έρχονται να συμβάλλουν και οι δύο νέοι πυλώνες του ESG προγράμματος που αφορούν:

  • Στο ΜΗΔΕΝΙΚΟ αποτύπωμα πρώτων υλών, που αφορά στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών καλλιέργειας και επεξεργασίας των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την προστασία του κλίματος και της βιοποικιλότητας.
  • Στο ΜΗΔΕΝΙΚΟ αποτύπωμα συσκευασιών, που σχετίζεται τόσο με τη βιωσιμότητα των προϊόντων σε ό,τι αφορά στις πρώτες ύλες, όσο  και με τις συσκευασίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία προχώρησε στην αφαίρεση του χρώματος από τα DraughtMaster βαρέλια, με στόχο την ενίσχυση των τρόπων ανακύκλωσής τους.

ΜΗΔΕΝΙΚΗ σπατάλη νερού: Η εταιρεία βελτιστοποιεί τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάθε στάδιο της παραγωγής, επαναξιοποιώντας και ανακυκλώνοντας το νερό που χρησιμοποιείται. Με τον τρόπο αυτό, έχει πετύχει τη μείωση 13% της κατανάλωσης νερού κατά την παραγωγική διαδικασία και στα δύο της εργοστάσια την τελευταία τριετία (2019-2022).

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ανεύθυνη κατανάλωση: Η εταιρεία προωθεί συνεχώς την υπεύθυνη κατανάλωση μέσω της υλοποίησης μίας σειράς δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, της προώθησης προϊόντων με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ/χωρίς αλκοόλ στην ελληνική αγορά, στοχευμένων συνεργασιών για την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης, αλλά και φέροντας το μήνυμα της υπεύθυνης κατανάλωσης  στο 100% των συσκευασιών των αλκοολούχων προϊόντων της. Παράλληλα, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία προωθεί την υπεύθυνη κατανάλωση και στο εσωτερικό της περιβάλλον, μέσω της εγκατάστασης αλκοολόμετρου στο σύνολο των οχημάτων του εταιρικού της στόλου, συνδυάζοντας την υπεύθυνη κατανάλωση με την ασφαλή οδήγηση για τους εργαζομένους της.

ΜΗΔΕΝΙΚΑ ατυχήματα στην εργασία: Η ασφάλεια των ανθρώπων της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας αποτελεί καίρια προτεραιότητα, για αυτόν τον λόγο, η εταιρεία εφαρμόζει ένα ολιστικό πρόγραμμα ασφάλειας και προστασίας σε όλες τις εγκαταστάσεις της πανελλαδικά, σε συνδυασμό με την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων της. Έτσι, κατά την τελευταία διετία (2020-2022) παρουσιάστηκε αύξηση 2% στο ποσοστό συμμόρφωσης στους βασικούς κανόνες ασφαλείας και 22% αύξηση αναφορών μη ασφαλών συμπεριφορών. Στόχος της εταιρείας είναι η σταδιακή μείωση του ποσοστού των ατυχημάτων σε ετήσια βάση, με μακροπρόθεσμο στόχο τον ΜΗΔΕΝΙΚΟ αριθμό ατυχημάτων έως το 2030.

Παράλληλα με την ενεργό δράση της εταιρείας ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και των ανθρώπων της, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία προχώρησε και σε δράσεις που στοχεύουν στο κοινό καλό, τόσο στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, όσο και στο κοινωνικό σύνολο ευρύτερα. Συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε την ανάπλαση και παράδοση του πάρκου «Περιβολάκι Εθνικής Αντίστασης» στο Κουκάκι, σε συνέχεια του λεπτομερούς σχεδιασμού και των εντατικών εργασιών ανάπλασής του, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, μέσω του Athens Partnership και του προγράμματος «Υιοθέτησε την πόλη σου», ενώ υλοποίησε και πρωτοβουλίες στήριξης φορέων και οργανισμών πανελλαδικά για την προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Την ίδια στιγμή, στον πυρήνα της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας βρίσκονται οι άνθρωποί της και για τον λόγο αυτό, η εταιρεία δίνει έμφαση στη δημιουργία και διατήρηση ενός υγιούς κλίματος πολυφωνίας κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με ίση πρόσβαση στις ευκαιρίες για όλους, προωθώντας διαρκώς τη διαφορετικότητα, ισότητα και συμπερίληψη στο εργασιακό περιβάλλον. Έτσι, τη χρονιά που μας πέρασε, επέδειξε απτά αποτελέσματα στους βασικούς πυλώνες ενεργοποίησής της και συγκεκριμένα, στην ίση εκπροσώπηση και αντιμετώπιση στην εργασία, ως προς το φύλο και στην ενεργή στήριξη ομάδων ατόμων με αναπηρία.

Ο Dejan Beko, Managing Director της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, δήλωσε σχετικά: «Η βιωσιμότητα βρίσκεται σταθερά στον πυρήνα της λειτουργίας και της στρατηγικής μας. Το 2022 ήταν μία χρονιά που χαρακτηρίστηκε από σημαντικά βήματα, που υποστηρίζουν το περιβάλλον και τον άνθρωπο, μέσα από μία πληθώρα δράσεων και πρωτοβουλιών. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας προς αυτήν την κατεύθυνση, με ισχυρό αίσθημα κοινωνικής υπευθυνότητας, ρεαλιστική αισιοδοξία και αξιολόγηση των εξελίξεων, σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες, εργαζόμενοι καθημερινά με πάθος και ήθος. Εξάλλου, το μήνυμα «Ζυθοποιούμε για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο» δεν είναι μόνο ο εταιρικός μας Σκοπός, αλλά η φιλοσοφία που διακατέχει το σύνολο των δράσεών μας, συνεχίζοντας σταθερά την πορεία μας, με στόχο το ΜΗΔΕΝ κι ακόμη πιο μακριά».

 

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία

Με σταθερό βηματισμό, εξωστρέφεια, καινοτομία και κυρίως τους ανθρώπους της, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία αναπτύσσεται σταθερά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξέλιξη του κλάδου της ζυθοποιίας στη χώρα μας. H Ολυμπιακή Ζυθοποιία διαθέτει 2 ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής στη Σίνδο και τη Ριτσώνα, δυναμικότητας 2,1 εκατ. εκατόλιτρων ετησίως, όπου παράγονται 13 προϊόντα: ΦΙΞ Ελλάς, ΦΙΞ Μαύρη, ΦΙΞ Άνευ, ΦΙΞ Άνευ Λεμόνι, Μythos, Mythos Radler, Mythos Ice, Kaiser, Carlsberg, Henninger, Tuborg Soda, Τuborg Tonic Water και η σειρά των mixers Tuborg Lemon / Lime-Green Tea / Pineapple-Lime & Spearmint / Pink Grapefruit-Blood Orange.

H Ολυμπιακή Ζυθοποιία αξιοποιεί ένα εκτενές δίκτυο συνεργατών, προμηθευτών και σημείων πώλησης, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, με παρουσία σε σχεδόν 40 χώρες και στις 5 ηπείρους, εξυπηρετώντας καθημερινά χιλιάδες καταναλωτές. Παράλληλα, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία εισάγει και διανέμει στη χώρα μας διεθνώς αναγνωρισμένες μάρκες, όπως: τις ιρλανδικές μπύρες Guinness και Kilkenny, τη βέλγικη Grimbergen, τη βαυαρικής προέλευσης weissbier Schneider Weisse και τον ανθρακούχο μηλίτη Somersby

FOLLOW US @ERADIO.GR Ακολουθήστε το E-Radio.gr και στο Instagram

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η μουσάτη κυρία: Η γυναίκα που έχει σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών και έκανε viral .. τα μούσια της

Πριν 11 ώρες

«Έλαβα εκατοντάδες σχόλια από γυναίκες που με αποκαλούσαν γενναία, όμορφη και θαρραλέα»

Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Έπεσα σε ένα πηγάδι πολύ στενό, εννιά μέτρων. Έμεινα εκεί δυο μέρες ...»

Πριν 11 ώρες

Η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη περιγράφει μια δύσκολη στιγμή στη ζωή της

Οι Γιατροί του Κόσμου στο Athens Pride

Πριν 11 ώρες

ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΧΩΡΟΙ10/06

Από την Πολεμική Αεροπορία, μπαργούμαν με μπικίνι

Πριν 11 ώρες

Η αντίδραση των πελατών όταν το μαθαίνουν

Νόνικα Γαληνέα: Το γράμμα με τα τελευταία «θέλω» της μεγάλης ηθοποιού

Πριν 11 ώρες

Στη 1 μετά το μεσημέρι, στο Α΄ Νεκροταφείο, το τελευταίο «αντίο» στη Νόνικα Γαληνέα

Ο Παλάσιος και η σύζυγός του «βάζουν φωτιά» στην Ίμπιζα

Πριν 11 ώρες

Οι φωτογραφίες που ανέβασε η «καuτή» σύζυγος

Ζέτα Μακρυπούλια: Το πρώτο της post μετά τον σάλο με την χαμένη πτήση της

Πριν 11 ώρες

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια αποφάσισε να απαντήσει στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά την ανάρτησή της

Ζέτα Μακρυπούλια: Το Twitter δεν συμμερίζεται τον... πόνο της!

Πριν 11 ώρες

Σκληρή κριτική στην ηθοποιό - «Το θράσος της δεν έχει όρια»

Αννα Κουρή: «Δεν θα ήθελα να υπάρχει ταύτιση με τον ρόλο της Βάνας Δάγκα»

Χτες

Η Αννα Κουρή αγάπησε τον συγκεκριμένο ρόλο αλλά δεν θέλει την ταύτιση με τον ρόλο της Βάνας Δάγκα στους «Μεν και Δεν».

Μέγκαν Φοξ: Καλωσορίζει το καλοκαίρι ‑ Η φωτογραφία με το μπικίνι

Χτες

Η διάσημη ηθοποιός πρόσφατα αποκάλυψε ότι πάσχει από διαταραχή σωματικής δυσμορφίας

×
E-Daily.gr Τα νέα της ημέρας και ό,τι σου κάνει κλικ!      Επειδή η ζωή έχει τη δική της ατζέντα!

The Hellenic Radio Portal - 18 χρόνια
Live Oλα τα Ελληνικά Ραδιόφωνα Online!
500+ Ελληνικοί Σταθμοί εδώ!
Ακούστε ζωντανά, online ελληνικές επιτυχίες, λαϊκά, ξένα hits, dance,
ειδήσεις, αθλητικά από τα καλύτερα internet radio.